Konec doby klecové


Ukončeme krutý a zbytečný klecový chov všech hospodářských zvířat!
Žádná živá bytost by neměla trpět zavřená v kleci!
Změnit to může každý z nás.

O kampani

I prasnice jsou mámy a telata děti!


Náš cíl je ukončit všechny klecové velkochovy v celé Evropské unii v roce 2027. V EU trpí v klecích každý rok více než 300 milionů hospodářských zvířat, z toho více než 5,5 milionů přímo v České republice. Tato zbytečná krutost nemá v moderní společnosti místo.

V roce 2020 byl v Česku díky veřejnému zájmu a tlaku na politiky schválen zákaz klecových chovů nosnic od roku 2027, ale v naprosto nevyhovujících klecových chovech jsou nadále chovány i další druhy hospodářských zvířat – prasnice, králíci, křepelky či telata.

 V celé EU se však již hnuly ledy a po předložení naší evropské občanské iniciativy Konec doby klecové, která během jediného roku nasbírala 1,4 milionu ověřených podpisů, včetně 50 000 českých, se Evropská komise v červnu 2021 veřejně zavázala, že připraví legislativu, která postupně chov zvířat v klecích ukončí. Rovněž Evropský parlament odhlasoval velkou většinou rezoluci, kterou vyzývá k ukončení veškerých klecových chovů hospodářských zvířat v celé EU.

Společně to zvládneme


K finálnímu schválení závazné legislativy však zbývá ještě dlouhá cesta a rozhodně není vyhráno. Návrh na zákaz klecí musí být předložen Evropskou komisí a následně schválen jak Evropským parlamentem, tak Radou ministrů jednotlivých členských zemí.

Je proto naprosto zásadní, aby se česká vláda, zejména v době českého předsednictví EU, zasadila o co nejrychlejší přijetí legislativy zakazující klece na úrovni EU. Zároveň ale není potřeba ve všem čekat na evropskou legislativu – Česko může pokračovat ve své roli lídra a dále se přidávat k progresivnějším státům v EU. Například po vzoru Rakouska, Německa, Švédska, Nizozemska a Dánska můžeme v Česku zakázat individuální kotce pro březí a kojící prasnice.

A právě naše nová petice je účinným nástrojem, jak českou vládu a parlament přimět, aby aktivně podpořily zákaz všech klecových chovů na úrovni EU a aby usilovaly o jejich co nejrychlejší ukončení v Česku.

Podepište petici a dejte svůj hlas těm, kteří ho nemají.

Připojím se

Chci přispět

7 důvodů, proč musí nastat

KONEC DOBY KLECOVÉ

1. Víme, že je to špatné!

Víc než 1,4 milionů Evropanů, včetně 50 000 Čechů podepsalo evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové a vyzvalo Evropskou komisi k zákazu používání klecí v chovech zvířat. Průzkum veřejného mínění Eurobarometr prokázal, že víc než 94 % lidí považuje za důležité postarat se o dobrý život hospodářských zvířat. A tím živoření v klecích není!

2. Je vědecky prokázáno, že v klecích zvířata trpí!

140 evropských vědců, včetně slavné a uznávané vědkyně a ochránkyně přírody Dr. Jane Goodallové, podpořilo výzvu k ukončení používání klecí pro hospodářská zvířata. Mají jednoznačné důkazy, že v nich zvířata prokazatelně trpí.

  • Prasečí matky se chovají v tak úzkých kotcích a klecích, že se v nich ani nemohou otočit.
  • Králíci se v kleci často nemohou ani natáhnout nebo vzpřímeně posadit, natož skákat.
  • Izolace v individuálních kotcích neumožňuje už tak stresovaným telatům, odebraným záhy po porodu od matky, ani vzájemné dotyky či hru, které tolik potřebují ke zdárnému vývoji.
  • Slepice nemají dost prostoru ani pro mávání křídly.

3. KONEC DOBY KLECOVÉ prospěje i lidskému zdraví!

V klecích, jež umožňují chovat extrémní množství zvířat na malém prostoru, jsou zvířata nejen stresována a týrána, ale také náchylnější k nemocem. Ty se navíc v těchto intenzivních chovech šíří nesmírně rychle a snadno, což nahrává vzniku nových variant nemocí s potenciálem nakazit i člověka. Kdo by chtěl další Covid-19?

4. Bez klecí pomůžeme vytvořit udržitelnější potravinový systém!

Neudržitelná globální situace v oblasti produkce potravin v mnoha směrech přímo souvisí s průmyslovými velkochovy a ty významně využívají právě klecové chovy. Bezklecový chov je jedním z prvních nutných kroků k ozdravění celého zvráceného systému, jež devastuje planetu, a k dosažení udržitelnosti.

5. Bez klecí se oživí a bude znovu prosperovat i venkov!

Když vypustíme zvířata z klecí, budou se chovat v menším množství, ale na více farmách. Zemědělství se stane udržitelnějším a chovy se zdravějším a lepším životem hospodářských zvířat vytvoří víc pracovních míst. Na podporu přechodu na bezklecové chovy jsou dokonce k dispozici finanční prostředky ze Společné zemědělské politiky EU.

6. Už je to vymyšlené a nachystané!

Strašení průmyslových velkopodnikatelů, že bez klecí to nejde, je lživé. Komerční alternativy ke klecím pro všechna zvířata už existují a používají se. Narozdíl od klecí mají tyto systémy potenciál naplňovat etologické potřeby hospodářských zvířat a zajišťovat jejich dobré zdraví a životní pohodu.

7. KONEC DOBY KLECOVÉ v EU může znamenat konec klecí na celém světě!

Po zákazu holých, takzvaných konvenčních klecí pro nosnice v roce 1999 v EU se podobný zákon a standardy prosadily i na Novém Zélandu, v Indii, na Tchaj-wanu, v některých státech Austrálie i USA… Zkrátka už víme, že to jde.

Připojím se


O násJmenujeme se CIWF (Compassion in World Farming/Soucit ve světovém zemědělství). Jsme mezinárodní nevládní organizací s víc než padesátiletou historií a usilujeme o ukončení průmyslových velkochovů. Zásadně s touto praxí, která má kořeny v neudržitelném odloučení člověka od přírody a škodí zvířatům, lidem i planetě, nesouhlasíme. Prostřednictvím našich kampaní a programů spolupracujeme s politiky, giganty zemědělského a potravinářského průmyslu, světovými a oborovými lídry a s veřejností. Našimi cíli je zlepšit kvalitu života hospodářských zvířat, snížit celosvětovou spotřebu živočišných potravin a pomoci přejít na regenerativní zemědělství. Působíme celosvětově a máme víc než milion příznivců. Své zastoupení máme i zde v České republice.

Mezi naše nejvýznamnější patrony patří Jane Goodall (vědkyně, enviromentalistka), Judy Dench (herečka), Peter Gabriel (hudebník), Joanna Lumley (herečka). 

Podporují nás

Adéla Knapová

Patronka kampaně, šéfreportérka týdeníku Reflex, spisovatelka, dramatička


„Pokud se chceme považovat za humánní vyspělou civilizaci, je třeba přestat mučit a týrat ostatní živé bytosti...“

Číst více

Tamara a Tomáš Klusovi

Zpěváci a manželé


„Kdyby Noe zavřel zvířata do klecí, zbyla by zde jen potopa...“

Číst více

Kristýna Frejová

Herečka


„S 'klecovými vajíčky' jsem se rozloučila už před lety, když jsem byla u kamarádky na statku svědkem toho, jak přivezli asi...“

Číst více

Kuba Ryba

Zpěvák


„To, jak dnes lidstvo nakládá se zvířaty, budeme muset jednou s ostudou vysvětlovat našim vnoučatům.“

Spolupracující organizace

  • Plicka and Partners Logo
 

Často kladené otázky

1Která zvířata se chovají v klecích a kolik jich je?

V různých typech klecí se v celé Evropské unii chovají slepice pro snášku vajec, tzv. nosnice, králíci, prasnice, křepelky, telata dojnic a v některý zemích EU také husy a kachny pro produkci foie gras (pochoutky ze ztučnělých jater násilně vykrmených hus a kachen). V České republice je násilný výkrm zakázán, proto zde klecové chovy hus a kachen nemáme, nicméně foie gras se k nám bez omezení dováží.

Každoročně je v EU v klecových chovech chováno více než 300 milionů hospodářských zvířat, z toho více než 5,5 milionů v České republice. Více si o klecových chovech můžete zjistit v naší zprávě.

2Způsobí zákaz klecí zdražení živočišných potravin?

Ceny potravin jsou stanovovány ve složitém systému s mnoha zúčastněnými stranami, jako jsou zpracovatelské podniky nebo maloobchodníci. Vzhledem k tomu zákaz klecí nemusí nutně vést ke zvýšení cen. Často lze zavést vyšší standard životní pohody (welfare) zvířat, přičemž ceny zůstanou téměř stabilní, jako např. u neklecových vajec z podestýlkových chovů nosnic.

Vedle úvah o welfare zvířat je třeba zvážit i dopady výroby živočišných produktů na životní prostředí a veřejné zdraví. Tyto tzv. negativní externality se v tržních cenách potravin z klecových velkochovů neodrážejí. Nízké ceny navíc způsobují, že mnozí zemědělci mají v současné době problém vyžít ze svých příjmů.

Obecněji řečeno, požadavkem na fungující potravinový systém není produkce co nejlevnějších potravin živočišného původu, ale zajištění přístupu k výživným a zdravým potravinám pro všechny. V současné době náš potravinový systém tohoto cíle nedosahuje a velkovýroba výrobků živočišného původu, stejně jako nesprávně nastavené dotace, jsou jedním z problémů, které tomu brání.

3Bude mít zákaz klecí negativní dopad na náš způsob stravování? Masité a mléčné pokrmy jsou přece nedílnou součástí českého jídelníčku.

Je sice pravda, že lidé chovají zvířata již tisíce let, ale intenzivní zemědělské metody a levná velkovýroba produktů živočišného původu se rozšířila poměrně nedávno. V Evropě se klecové velkochovy začaly zavádět po druhé světové válce. Na tomto zacházení se zvířaty není nic tradičního.

Postupné odstraňování klecí a obecně vyšší standardy životní pohody (welfare) zvířat nepovedou k ukončení produkce masa, mléčných výrobků ani vajec. Snížení počtu zvířat používaných ve výrobních systémech, stejně jako snížení spotřeby produktů živočišného původu v EU, však musí být vzhledem k současné environmentální krizi prioritou. To již uznává mnoho vědeckých studií a odborných komisí, neboť intenzivní živočišná výroba negativně ovlivňuje životní prostředí prostřednictvím znečištění ovzduší a vody, ztráty biologické rozmanitosti, degradace půdy, nadměrného používání pesticidů a odlesňování.

Přestože je životní pohoda zvířat považována za nedílnou součást udržitelnosti, v konvenčním zemědělství se se zvířaty zachází jako s výrobními stroji. Je nezbytné usnadnit přechod na bezklecové chovy, protože tyto systémy mají potenciál podpořit přechod k udržitelnější výrobě živočišných potravin založené na volných chovech s výběhem, pastevních a ekologických chovech. Z takových chovů jsou potraviny zdraví prospěšnější a mnohdy chutnější.

4Proč by politici měli naslouchat nevládní organizací, která vede emotivní kampaň?

Výzva k postupnému zrušení klecí není založena na emocích, ale na vědeckých poznatcích a legislativních požadavcích. Klece zvířata omezují a brání jim v chování podle jejich přirozených potřeb. Zvířata se nemohou volně pohybovat, pohodlně odpočívat, pečovat o své tělo ani navazovat přirozené sociální kontakty. Jsou držena v přeplněných a nehygienických prostorách. Trpí celou řadou zdravotních potíží a psychickým stresem. Neexistuje žádný pádný důvod, který by ospravedlňoval takové zacházení se zvířaty.

5Proč potřebujeme zákaz klecí, když si lidé mohou už teď koupit některé výrobky z neklecových chovů?

Spotřebitelé požadují zásadní změny ve způsobu chovu zvířat, což dokazuje podpora Evropské občanské iniciativy (EOI) Konec doby klecové, kterou podepsalo 1,4 milionu občanů. Způsob chovu zvířat v EU musí zaručit nejvyšší možnou úroveň životní pohody zvířat. Zvířata jsou vnímající bytosti, které jsou schopny cítit radost, bolest, stres a strach. Je odpovědností EU zajistit hospodářským zvířatům nejvyšší úroveň ochrany. Proto nelze ukončení klecových chovů ponechat na tržních mechanismech.