KLECOVÉ VELKOCHOVY JSOU ZLÝ SEN, KTERÝ MŮŽEME UKONČIT

Jak pomoci jako občan a spotřebitel?