Klecové velkochovy jsou zlý sen, který můžeme ukončit.